• Wszystkie fotografie i treści prezentowane na stronie marcin-sienko.pl są własnością intelektualną autora i podlegają ochronie prawem autorskim. Żadna z fotografii i treści nie może być drukowana, powielana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody autora. Ograniczenie obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym np.; Internet, prasa, książki, inne publikacje periodyczne i nieperiodyczne oraz materiały reklamowe.
  • Publikowanie treści wywiadów, artykułów, informacji o autorze oraz fotografii przez media, firmy i inne instytucje wymaga zgody autora oraz akceptacji (autoryzacji) przez autora przed publikacją.
  • Publikowanie treści wywiadów, artykułów, informacji o autorze oraz fotografii przez media, firmy i inne instytucje wymaga podania informacji o autorze (np.: w przypadku fotografii fot. Marcin Sienko, marcin-sienko.pl, w przypadku publikacji artykułów Marcin Sienko, marcin-sienko.pl, w przypadku publikacji elektronicznych i w sieci Internet adres marcin-sienko.pl powinien być wykonany w formie aktywnego hiperłącza kierującego do strony www autora).
  • Nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych i reklam. Dane kontaktowe są podane wyłącznie w celu realizacji zleceń i kontaktu z autorem.
  • Nie świadczę usług dla osób fizycznych (konsumentów).
  • W przypadku pytań, konieczności udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnienia wątpliwości proszę o kontakt - dziękuję.
Loading...
Loading...